næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvad er tillukning af jordoverfladen, og hvorfor er det vigtigt at overvåge den?

HelpCenter FAQ

Tillukning af jordoverfladen kan defineres som ødelæggelse eller tildækning af jorden med et uigennemtrængeligt materiale. Det er en af hovedårsagerne til jordbundsforringelse i EU. Tillukning af jordoverfladen påvirker ofte frugtbar landbrugsjord, bringer biodiversiteten i fare, forøger risikoen for oversvømmelser og vandmangel og bidrager til den globale opvarmning. Siden midten af 1950'erne er byernes samlede areal i EU steget med 78 %, hvilket i høj grad har bidraget til tillukning af jordoverfladen og de negative virkninger heraf. 

EEA har udviklet en visualiserings værktøj, der viser status for, og ændringer i, arealbefæstelsen (målt som uigennemtrængelighed) i Europa hvert tredje år mellem 2006 og 2015. Visualiseringen gør det lettere at vurdere tillukningen af jordoverfladen over en bestemt periode, som kan analyseres inden for brugerdefinerede geografiske enheder, såsom administrative regioner, biogeografiske regioner eller arealdækningsklasser.

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Arealanvendelse
Handlinger