næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvad er PFAS, og hvordan er de farlige for mit helbred?

HelpCenter FAQ

Perfluorerede og polyfluorerede alkylstoffer (PFAS), der består af mere end 4 700 kemikalier, er en gruppe af almindeligt anvendte menneskeskabte kemikalier, der akkumuleres over tid i mennesker og i miljøet. De kaldes "evighedskemikalier", da de er ekstremt vedholdende i både vores miljø og krop. De kan føre til sundhedsproblemer, såsom leverskader, skjoldbruskkirtelsygdom, fedme, fertilitetsproblemer og kræft. Se vores briefing Emerging chemical risks in Europe — PFAS for yderligere information.

 

EU's initiativ vedrørende bioovervågning af mennesker (HBM4EU) beskæftiger sig også med PFAS. HBM4EU er en fælles indsats fra 30 lande, EEA og Europa-Kommissionen, som medfinansieres under Horisont 2020. I perioden 2017-2021 genererer HBM4EU viden om sikker håndtering af kemikalier og er således med til at beskytte menneskers sundhed i Europa. Du kan se HBM4EU-introduktionsvideoen her eller downloade en kort oversigt over projektet med titlen HBM4EU in brief.

 

HBM4EU koordinerer og fremmer bioovervågning af mennesker i Europa og kan i højere grad dokumentere borgernes reelle eksponering for kemikalier. Projektet giver desuden en solid fortolkning af data om bioovervågning af mennesker og den mulige indvirkning af eksponering for kemikalier på menneskers sundhed ved hjælp af de nyeste videnskabelige værktøjer.

 

Du kan læse mere om PFAS' igangværende arbejde under HBM4EU på websiden for stoffer. På denne webside kan du få information om, hvilke produkter PFAS anvendes i, hvilke stoffer der indgår i gruppen, deres skadelige egenskaber, menneskelig eksponering og de politikrelaterede spørgsmål, som HBM4EU vil tage op i forbindelse med den forskning, der er undervejs.

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Miljø og sundhed
Handlinger