næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvad er partikelformigt materiale, og hvilken indvirkning har det på menneskers sundhed?

HelpCenter FAQ

Partikelformigt materiale består af en blanding af faste partikler og små væskedråber. Noget partikelformigt materiale udledes direkte, andet opstår, når forurenende stoffer udledt af forskellige kilder reagerer i atmosfæren. Partikelformigt materiale findes i forskellige størrelser. Det, der er mindre end 10 mikrometer, kan trænge ind i vores lunger og give alvorlige sundhedsproblemer.

 

  • PM10 er partikelformigt materiale med en diameter på under 10 mikrometer.
  • PM2,5 (eller fine partikler) er partikelformigt materiale med en diameter på under 2,5 mikrometer.

 

Både EU og Verdenssundhedsorganisationen betragter den samlede masse af PM10 og PM2,5 som indikator for fastlæggelsen af deres standarder.

 

Partikelformigt materiale er blevet kædet sammen med sygdomme og dødsfald forårsaget af hjerte- eller lungesygdomme. Verdenssundhedsorganisationen har indsamlet tilstrækkelig videnskabelig dokumentation til at fastslå, at den mest skadelige eksponering for partikelformigt materiale er langtidseksponering for fine partikler (PM2,5). Se også vores afsnit om luftforureningens sundhedsvirkninger for yderligere information. 

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Luftforurening
Handlinger