næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvad er forskellen mellem klimatilpasning og afbødning?

HelpCenter FAQ

Klimatilpasning betyder at foregribe de negative virkninger af klimaforandringer og træffe passende foranstaltninger til at forhindre eller begrænse de skader, de kan forårsage, eller udnytte de muligheder, der kan opstå. Tilpasningsforanstaltninger kan f.eks. være omfattende infrastrukturændringer, såsom opbygning af værn mod stigende vandstand i havene samt adfærdsændringer, hvor f.eks. enkeltpersoner reducerer deres madspild. Tilpasning kan som udgangspunkt forstås som tilpasningsprocessen i forhold til de nuværende og fremtidige virkninger af klimaændringer.

 

Afbødning vil sige at gøre virkningerne af klimaændringerne mindre alvorlige ved at forhindre eller reducere udledningen af drivhusgasser (GHG) i atmosfæren. Reduktioner opnås enten ved at reducere eller begrænse drivhusgaskilderne — f.eks. ved at øge andelen af vedvarende energi eller etablere et renere mobilitetssystem — eller ved at forbedre optaget af disse gasser, f.eks. ved at øge skovarealet. Det er kort sagt en menneskelig indsats, der reducerer kilderne til drivhusgasudledninger og/eller optaget af drivhusgasser.

Permalinks