næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvad er F-gasser, og hvorfor er de skadelige?

HelpCenter FAQ

Fluorholdige gasser (F-gasser) er menneskeskabte gasser, der anvendes til en række industrielle formål. F-gasser anvendes ofte som erstatning for ozonlagsnedbrydende stoffer, fordi de ikke skader atmosfærens ozonlag. F-gasser er imidlertid kraftige drivhusgasser med et endnu højere opvarmningspotentiale end kuldioxid (CO2). De bidrager således i høj grad til klimaændringerne.

 

For at begrænse udledninger fra F-gasser, herunder hydrofluorcarboner (HFC'er), har Den Europæiske Union vedtaget to retsakter: F-gasforordningen og MAC-direktivet (mobile luftkonditioneringsanlæg). EEA bidrager ved at indsamle data fra virksomheder om produktion, import, eksport, destruktion og anvendelse af F-gasser som råvare i EU. Disse data offentliggøres årligt i rapporten om fluorholdige drivhusgasser

Permalinks