næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvad er de væsentligste kilder til vandforurening?

HelpCenter FAQ

Mange menneskelige aktiviteter kan have en negativ indvirkning på kvaliteten af vores floder, søer, have og grundvand. Vandkvaliteten påvirkes af direkte input, f.eks. fra en fabrik eller et spildevandsrensningsanlæg, den såkaldte "punktforureningskilde". Den påvirkes også af forurening fra diffuse kilder, såsom næringsstoffer og pesticider fra landbrugsaktiviteter og forurenende stoffer, som industrien udleder i luften, og som derefter kommer tilbage til landjorden og havet, den såkaldte "diffuse forurening". Den vigtigste punktforureningskilde til vand er spildevand- og spildevandsrensning, mens de vigtigste kilder til diffus forurening stammer fra landbrug og  kraftværker (via luften). Bemærk, at selv om rensningsanlæg identificeres som en "punktforureningskilde", er de ikke den egentlige kilde, da de behandler spildevandet, fra vores toiletter og køkkenvaske.

 

Få mere at vide ved at gennemse vores indhold om vand- og havmiljøet.

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Vand- og havmiljø
Handlinger