næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvad er biodiversitet, og hvorfor er det vigtigt at bevare den?

HelpCenter FAQ

Biodiversitet beskriver samlet de milliarder af unikke levende organismer, der lever på jorden, og samspillet mellem dem. De udgør et vigtigt element i vores liv, men er i konstant fare. Det største pres på biodiversiteten er ændringer i arealanvendelsen (f.eks. skovrydning, intensiv monokultur, urbanisering), direkte udnyttelse, såsom jagt og overfiskeri, klimaændringer, forurening og invasive fremmede arter.

 

Bevarelse af biodiversiteten er altafgørende, ikke kun for dens iboende værdi, men også fordi den f.eks. sikrer  ren luft, frisk vand, jordbund af god kvalitet og bestøvning af afgrøder. Den hjælper os med at bekæmpe klimaændringer og tilpasse os til dem og bidrager til at mindske virkningerne af naturkatastrofer. Den faldende biodiversitet har således afgørende konsekvenser for samfundet, økonomien og menneskers sundhed.

 

Det europæiske naturinformationssystem (EUNIS) indeholder nøgledata om arter, levestedstyper og udpegede områder.

 

Yderligere oplysninger findes i biodiversitetsinformationssystemet for Europa (BISE).

Permalinks

tags

Handlinger