næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvad er andelen af drivhusgasemissioner pr. transportform?

HelpCenter FAQ

Andelen af drivhusgasemissioner pr. transportform opgøres ved hjælp af de nationale emissioner, der indberettes til FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og til EU's mekanisme til overvågning af drivhusgasserog er tilgængelig under EEA-indikatoren Drivhusgasemissioner fra transport i Europa.

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Transport
Handlinger