næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Er miljølovgivning en del af EEA's kompetenceområde?

HelpCenter FAQ

EEA fremlægger viden om miljøets tilstand og miljøudviklingstendenser i Europa. Dette bidrager til at forbedre miljøet og til at skubbe udviklingen i retning af bæredygtighed i Europa. Den europæiske miljølovgivning ligger imidlertid uden for EEA's kompetenceområde. EEA hverken fastlægger eller håndhæver miljøpolitikker og har ikke mandat til at yde juridisk eller teknisk bistand i forbindelse med klager vedrørende miljølovgivning. EEA har heller ingen undersøgelsesbeføjelser.

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Støtte til miljøklager
Handlinger