næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Er klimaændringernes virkninger ens for os alle?

HelpCenter FAQ

Af EEA-rapporten Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe fremgår det, at virkningerne af ekstreme temperaturer ikke er ens for os alle. De uensartede sundhedsvirkninger, der er forbundet med klimaændringerne, afspejler i høj grad de sociodemografiske forskelle i vores samfund.

 

- Ældre, børn og personer med dårligt helbred har tendens til at blive hårdere ramt af høje temperaturer end befolkningen generelt.

- Grupper med lavere socioøkonomisk status (arbejdsledige, lavtlønnede eller personer med et lavere uddannelsesniveau) har tendens til at blive mere negativt påvirket af miljøbetingede sundhedsrisici, f.eks. fordi de er mere eksponeret for høje temperaturer i byerne.

 

Der er også markante regionale forskelle med hensyn til social sårbarhed og eksponering for miljømæssige sundhedsfarer i Europa.

Permalinks

tags

Handlinger