Environmentální scénáře

Změnit jazyk
platnost vypršela
This page was archived on 24.02.2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")

Problémy jako změna klimatu, ubývání biologické rozmanitosti a využívání přírodních zdrojů mají dlouhodobé důsledky, které si žádají řešení ve formě dlouhodobých politik. Aby bylo možné činit informovaná strategická rozhodnutí, musíme se snažit předvídat, co přijde v budoucnu, a držet krok se stávajícím, novým i potenciálním vývojem. Pokud chceme vážně usilovat o udržitelnost Evropy, musíme dohlédnout za dva legislativní cykly a ještě dále. Dlouhodobý pohled však vyžaduje otevřenou mysl: hlavní výzvy, jimž Evropa čelí, se totiž mohou v průběhu doby výrazně měnit. Environmentální scénáře, výhledy a další druhy studií zaměřených na budoucnost nám pomáhají zabývat se diskontinuitou a nejistotou budoucího vývoje a navrhovat účinné politiky, které odolají času. More

Key facts and messages

Procházet katalog

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100