další
předchozí
položky

Životní prostředí a zdraví

Podle dnes zveřejněné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) změnu klimatu doprovázejí závažnější povodně a období sucha a zhoršení kvality vody, což rostoucí měrou ohrožuje naše zdraví. K prevenci a zmírnění dopadů na zdraví je naléhavě zapotřebí urychlené provádění a lepší koordinace opatření ze strany vlád, vodohospodářských orgánů i poskytovatelů zdravotní péče.

Zatímco v některých oblastech dosahujeme v rámci přechodu k bezpečnějším a udržitelnějším chemickým látkám pokroku, v jiných stojíme teprve na samém začátku. Toto je zjištění dnes zveřejněného prvního společného celoevropského hodnocení příčin a dopadů chemického znečištění, které vypracovaly Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA). Srovnávací analýza prokázala, že je zapotřebí vyvinout více úsilí ke zmírnění dopadu škodlivých látek na lidské zdraví a životní prostředí.

Z vědeckých důkazů vyplývá, že environmentální rizika jsou zodpovědná za značnou část kardiovaskulárních onemocnění, která jsou nejčastější příčinou úmrtí v Evropě. Dnes zveřejněná analýza Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) se zabývá souvislostmi mezi životním prostředím a kardiovaskulárními onemocněními a poukazuje na to, že řešení problémů znečištění, extrémních teplot a dalších environmentálních rizik představuje nákladově efektivní opatření vedoucí ke snížení zátěže způsobené nemocemi, včetně srdečních infarktů a cévních mozkových příhod.

Procházet katalog

Akce dokumentů