další
předchozí
položky

Press Release

Vodní hospodářství a oslabování ekosystémů

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 26.11.2012 Poslední změna 02.10.2017
Znečištění vod a jejich nadměrná spotřeba neustále poškozují ekosystémy, které jsou z hlediska potravin, energie a dodávek vody v Evropě nepostradatelné. Aby zůstaly vodní ekosystémy zachovány, je nutné do udržitelného vodního hospodářství zapojit odvětví zemědělství, energetiky a dopravy.

Zpráva European waters – current status and future challenges je souhrnem zjištění z dalších devíti zpráv EEA vydávaných během roku 2012 a na začátku roku 2013. Publikace poukazuje na různorodost stavu evropských vodních útvarů, ovšem když dojde na schopnost ekosystémů plnit své základních služby, jsou její zjištění znepokojující.

  • Ekosystémy jsou pod tlakem.
  • Úpravy vodních útvarů poškozují ekosystémy.
  • Problémy se znečištěním evropských vod.
  • Zemědělství a další odvětví využívají vodu neefektivně.
  • Napříč Evropou narůstá sucho.
  • Záplavy jsou stále častější, obzvlášť v severní Evropě.

Zpráva upozorňuje na to, že silné ekosystémy by měly být zachovány, a to z části proto, že poskytují životně důležité služby, které jsou často opomíjeny. Například obnova mokřadů není dobrá jen kvůli biodiverzitě, ale také kvůli filtraci vody, retenci vody a prevenci před povodněmi.

Řešení mnoha problémů souvisejících s evropskými vodami bylo analyzováno v publikaci Evropské komise Water Blueprint vydané v roce 2012.

Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency (http://www.cenia.cz)

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage