další
předchozí
položky

Novinky

Nové poznatky z „Evropského roku vody“ (2012)

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.08.2013 Poslední změna 21.06.2016
Photo: © Petri Damstén
Evropa potřebuje usilovněji pracovat na ochraně vody před rostoucími tlaky. Toto bylo jedno ze sdělení, které se objevilo během roku 2012, „Evropského roku vody“. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) také představila důležitá zjištění z mnoha jiných oblastí zahrnujících ovzduší, klima, biodiverzitu a chemikálie.

Co jsme se naučili o vodě v roce 2012?

Na základě série zpráv publikovaných EEA během roku 2012 a hodnotících evropské vody bylo konstatováno, že Evropa potřebuje zdvojnásobit své úsilí ve snaze udržet dostatečné množství a jakost sladkých vod, aby zachovala ekosystémy, které udržují naši společnost a hospodářství. Zprávy zhodnotily kritické stránky týkající se oblasti vody, aby tím podpořily tvorbu koncepcí zaměřených na efektivnost využívání zdrojů, vodní hospodářství, ekologický a chemický stav, hydromorfologii, zranitelnost a biodiverzitu.

Konkrétní zjištění týkající se tématu vody, která byla uveřejněna během roku 2012, lze nalézt v přehledu na stánkách EEA.

Translated by CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů