Méně emisí skleníkových plynů v EU

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 15.08.2013 Poslední změna 03.06.2016
Emise skleníkových plynů v EU poklesly v roce 2011 o 3,3 % na nejnižší úroveň od roku 1990; pokles byl dokonce výraznější, než naznačovaly původní odhady.

 Image © Phil McIver

Hlavní příčinou poklesu emisí byla ve srovnání s rokem 2010 teplejší zima, spojená s menší spotřebou tepla k vytápění domácností a komerčních prostor, uvádí ve své aktualitě Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Podobně příznivý vývoj emisí zaznamenala v tomto roce i Česká republika.

Ve srovnání s rokem 1990 emise v celé EU poklesly o 18,4 %, meziroční pokles v roce 2011 představoval v absolutních číslech 155 mil. tun emisí. Téměř ze dvou třetin k této redukci emisí přispěly Francie, Německo a Spojené království; na druhou stranu byly zaznamenány i nárůsty emisí, největší v Rumunsku, Bulharsku a ve Španělsku. Česká republika snížila v roce 2011 emise o 2,9 % (3,9 mil. tun CO2 ekv.), od roku 1990 o 32 %.

I když spotřeba fosilních paliv v EU zaznamenala v roce 2011 pokles, vývoj struktury energetické základny je z hlediska emisí skleníkových plynů nepříznivý. Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů poklesla, zejména díky snížení výroby elektřiny ve vodních elektrárnách; klesá i výroba elektřiny v atomových elektrárnách, a to kvůli uzavření elektráren v Německu.

Podrobnější informace týkající se skleníkových plynů jsou k dispozici na stránkách EEA zde.

Translated by CENIA, česká informační agentura životního prostředí

 

Související obsah

Novinky a články

Související indikátory

Greenhouse gas emission trends In 2011, EU-27 greenhouse gas emissions decreased by 3.3 % compared to 2010. This was mainly due to the milder winter of 2011 in many countries, leading to lower heating demand from the residential and commercial sectors. In general, emissions from natural gas combustion fell, while emissions resulting from solid fuel consumption increased due to higher coal consumption in 2011 compared to 2010 levels. This decrease in emissions continues the overall decreasing trend since 2004, with the exception of 2010, when emissions temporarily increased due to increased economic growth in many countries coupled with a colder winter. With respect to 1990 levels, EU‑27 emissions have decreased by 18.4 % ( Figure 1 ). At a sectoral level, emissions decreased in all main emitting sectors except transport and production and consumption of fluorinated gases (F-gases), where they increased considerably in percentage terms. CO 2 emissions from public electricity and heat production decreased by 15.9% compared to 1990. In the EU-15, 2011 GHG emissions decreased by 4.2 % compared to 2010 – a decrease of 159.6 Mt CO 2 - eq in absolute values. This implies that EU‑15 greenhouse gas emissions were approximately 14.7 % below the 1990 level in 2011 or 14.9 % below the base-year level. CO 2  emissions from public electricity and heat production are also decreased by 9.3% with respect to 1990. The European Union remains well on track to achieve its Kyoto Protocol target (an 8% reduction of its greenhouse gas emissions compared to base-year level, to be achieved during the period from 2008 to 2012). A detailed assessment of progress towards Kyoto targets and 2020 targets in Europe is provided in   the EEA's 2012 report on Greenhouse gas emission trends and projections and will be updated in October 2013.

Související publikace

Viz také

Akce dokumentů
Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás