Evropa se musí adaptovat na změnu klimatu

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 15.08.2013 Poslední změna 16.12.2016
S tím, jak se Evropa otepluje, musí vinaři v některých oblastech měnit odrůdu pěstovaného vína nebo dokonce přemístit svoji produkci do klimaticky vhodnějších regionů. Jedná se o jeden z příkladů adaptace ekonomiky a společnosti na změnu klimatu, kterou rozebírá a hodnotí ve své nové zprávě Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).

 Image © Elliott Brown

Zpráva konstatuje, že ze 32 členských zemí EEA má v současné době zhruba polovina států přijaté konkrétní plány adaptací. Některé státy již adaptační opatření začaly realizovat, celkově je však postup jejich realizace teprve na počátku. Adaptační opatření lze rozdělit na tzv. šedé, kam patří inženýrské a technologické projekty (např. zajištění nového zdroje pitné vody), zelené, ekosystémové projekty, a tzv. „měkká“ opatření, která mají za cíl měnit chování lidí a tím například snížit spotřebu vody v domácnostech. Za nejefektivnější je považována kombinace těchto přístupů.

Diskutovaná zpráva byla prezentována na konferenci k Evropské strategii pro adaptaci změny klimatu, jejímž cílem je podporovat a koordinovat přijímání adaptačních politik v členských zemích EU.

Translated by CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Související obsah

Novinky a články

Související publikace

Akce dokumentů
Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás