další
předchozí
položky

Novinky

Změna klimatu a riziko povodní v evropských městech

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.08.2013 Poslední změna 10.12.2019
Photo: © Benno Hansen
Jedním z nejzávažnějších dopadů změny klimatu na evropském kontinentu pravděpodobně bude v následujících dekádách zvýšený výskyt povodní. Největší škody je možné očekávat ve městech.

Prostřednictvím nové mapové úlohy aplikace Eye on Earth (http://www.eyeonearth.org), kterou vyvinula a spravuje EEA společně se svými partnery, je možné zjistit, jaké faktory přispívají k závažnosti povodní ve městech a která evropská města jsou povodněmi nejvíce ohrožena.

Zemský povrch ve městech je ze značné části tvořen umělými, nepropustnými materiály, jako jsou asfalt nebo beton, do kterých se voda při dešti nemůže vsakovat a stéká po nich. Snižuje se tak schopnost území zadržovat vodu, což přispívá ke vzniku povodní, navíc při nedostatečné kapacitě kanalizační sítě může být město srážkovou vodou přímo zaplaveno. Mapy EEA uvádějí, že v některých městech, jako jsou Paříž, Bukurešť nebo Barcelona, umělé povrchy zaujímají až tři čtvrtiny plochy města, což značí vysoké potenciální riziko pro vznik povodní. Umělé povrchy rovněž ovlivňují teplotní poměry ve městech (zvyšují průměrné teploty hlavně v letním období), což je nepříznivé z pohledu častějších vln veder, které se v souvislosti se změnou klimatu očekávají. Naopak plochy zeleně teploty snižují a zpříjemňují tak podmínky pro život ve městech v letních měsících.

Publikace EEA věnovaná problematice adaptace měst na změnu klimatu je v angličtině k dispozici zde.

Translated by CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů