další
předchozí
položky

Novinky

Vliv spotřeby a výroby na životní prostředí v EU

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.08.2013 Poslední změna 10.12.2019
Photo: © Saikofish
Spotřeba a výroba zboží a služeb je v zemích EU ve vztahu k životnímu prostředí neudržitelná. Hlavní problém spočívá v nedostatečném oddělení vývoje zátěží životního prostředí z ekonomických aktivit a vývoje výkonnosti ekonomiky, v tzv. decouplingu, konstatuje zpráva EEA.

V období ekonomického růstu by tak hrozilo, že se tlak na životní prostředí ještě zvýší a jeho stav se zhorší. EEA vytvořila metodiku pro kvantifikaci zátěží pocházejících ze spotřeby a výroby, která by měla napomoci k přijímání vhodných opatření.

Analýza EEA umožňuje politickým činitelům vhodně cílit investice a informační kampaně takovým způsobem, aby dopad vzorců spotřeby a výroby na životní prostředí poklesl. Zpráva využívá dvou metodických přístupů. Na úrovni výroby hodnotí přímé tlaky na životní prostředí způsobené například těžbou nerostných surovin, výrobou elektřiny nebo zemědělským hospodařením. Druhý přístup hodnotí nepřímé tlaky způsobené spotřebiteli. V každém výrobku a službě je totiž skryta zátěž životního prostředí, která souvisí s jeho výrobou (např. emise do ovzduší), dopravou (emise, hluk, zábory území) i s poskytováním služeb (např. spotřeba elektrické energie, produkce odpadů). Čím větší je spotřeba, tím je vytvářena větší potenciální zátěž. Cílem je, aby výrobky a služby vznikaly s co nejmenšími měrnými zátěžemi životního prostředí (na jednotku produkce), a aby byly spotřebovávány zejména ty výrobky a služby, které tuto podmínku splňují.

Zpráva EEA uzavírá, že dosavadní snižování zátěží životního prostředí v EU bylo způsobeno zejména technologickým vývojem na straně výroby, zatímco na straně spotřeby je ještě velký prostor k dalšímu zlepšování. Původní anglické znění metodická příručka zde.

Translated by CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Permalinks

Geographic coverage