V EU klesá používání látek poškozujících ozonovou vrstvu Země

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 07.08.2015 Poslední změna 13.01.2017
Látky poškozující ozonovou vrstvu Země jsou v EU postupně stahovány z výroby a průmyslového využití a nahrazovány vhodnějšími alternativami.

 Image © NASA

K tomuto příznivému vývoji dochází v souvislosti s naplňováním Montrealského protokolu, který upravuje nakládání s více než 200 chemickými látkami; a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1005/2009, které je oproti Protokolu ještě přísnější a zahrnuje více chemických látek. Podrobný přehled o výrobě, používání, exportu a importu látek poškozujících ozonovou vrstvu v EU přináší zpráva EEA, vydaná při příležitosti Mezinárodního dne ochrany ozonové vrstvy.

Množství látek poškozujících ozonovou vrstvu se měří jednak v hmotnostních jednotkách (obvykle tunách) a také v tzv. potenciálu poškození ozonové vrstvy, který zohledňuje odlišné chemické vlastnosti jednotlivých látek a přesněji vyjadřuje míru jejich negativního environmentálního efektu. Uvedená zpráva konstatuje, že v případě hmotnostních jednotek i potenciálu poškození dochází k dlouhodobému poklesu výroby, používání a odstraňování těchto látek.

S postupnou eliminací látek poškozujících ozonovou vrstvu, tzv. freonů, je však spojen nárůst využití tzv. F-plynů, kterými jsou freony v chladírenských technologiích, klimatizacích i aerosolových sprejích nahrazovány. Tyto látky jsou mimořádně silnými skleníkovými plyny, s radiační účinností až několikatisícinásobně větší než CO2. Emise F-plynů se v EU zvýšily v období 1990–2012 o cca 60 % a v roce 2012 zaujímaly cca 2 % celkových agregovaných emisí skleníkových plynů. V roce 2013 však byl zaznamenán pokles produkce těchto látek o 1,4 %. Za účelem snížení emisí F-plynů připravuje EU nové nařízení, které vstoupí v platnost 1. 1. 2015 a jehož cílem je snížit emise F-plynů na třetinu do roku 2030 ve srovnání s rokem 2010. Přehled o výrobě a nakládání s F-plyny v EU obsahuje další zpráva EEA.

 

Translated by cenia

Akce dokumentů
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100