další
předchozí
položky

Novinky

Signály 2013 - S každým nádechem

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.08.2013 Poslední změna 21.06.2016

Každoročně vydávaná publikace Evropské agentury pro životní prostředí Signály 2013 se věnuje ovzduší v Evropě a snaží se objasnit současný stav kvality ovzduší v Evropě, jeho původ, vznik znečišťujících látek a jejich dopady na lidské zdraví a životní prostředí. Stručně uvádí, jak získáváme poznatky o ovzduší a jak nejrůznějšími politickými kroky a dalšími opatřeními řešíme znečištění ovzduší. Publikaci v českém jazyce si můžete stáhnout zde.

Translated by CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Permalinks

Geographic coverage