další
předchozí
položky

Novinky

Rok 2013 - „Rok ovzduší“

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 08.03.2013 Poslední změna 21.06.2016
Photo: © Dovile Zubyte
Environmentální politika EU se v roce 2013 zaměří na problematiku znečištěného ovzduší.

Z důvodu zlepšení stavu znečištěného ovzduší Evropská komise během tohoto roku přezkoumá Tematickou strategii o znečišťování ovzduší a související dokumenty.

Dle aktuálních analýz publikovaných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) je značná část obyvatelstva stále vystavena nadměrným koncentracím znečišťujících látek v ovzduší, což způsobuje např. chronické respirační potíže a prokazatelně zkracuje délku života. Mezi nejvýznamnější znečišťující látky ve vztahu k lidskému zdraví patří suspendované částice. V minulých letech díky legislativním opatřením výrazně poklesla produkce emisí znečisťujících látek SO2. Ukazuje se však, že přírodní ekosystémy jsou dnes mnohem citlivější a tudíž znečištění přírodního prostředí, projevující se acidifikací a eutrofizací ekosystémů, je závažnějším problémem, než se předpokládalo.

Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency (http://www.cenia.cz)

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů