další
předchozí
položky

Novinky

Předcházení vzniku odpadů v evropských zemích

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 28.01.2016 Poslední změna 31.08.2016
Evropané každoročně vyprodukují více než dvě miliardy tun odpadu, způsobujícího nejen problémy v oblasti životního prostředí, ale také ekonomickou ztrátu. Předcházení vzniku odpadů má nejvyšší prioritu v odpadové hierarchii a leží tak ve středu zájmu odpadové politiky EU, neboť snížení produkce odpadů může přinést širokou škálu environmentálních, ekonomických a sociálních výhod, jako je pokles znečištění vody a půdy, emisí skleníkových plynů a ztráty cenných materiálů.Nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) "Waste prevention in Europe – the status in 2014" je druhou v řadě výročních hodnocení 27 národních a regionálních programů předcházení vzniku odpadů přijatých do konce roku 2014 v Evropě, jak je stanoveno v rámcové směrnici o odpadech.

Členské státy EU jsou povinny přijmout programy předcházení vzniku odpadů a EEA je vyzývá, aby provedly hodnocení jejich plnění a implementace. Proto zpráva uvádí srovnání programů, včetně oblastí působnosti, obecných a specifických cílů, indikátorů, systémů kontroly a opatření i politických nástrojů. Analýza je doplněna představením sbírky praktických příkladů pro 27 analyzovaných programů.

Příspěvkem do oblasti předcházení vzniku odpadů by měl být balíček k oběhovému hospodářství, přijatý Evropskou komisí dne 2. prosince 2015, jenž stanoví řadu opatření týkajících se produktového designu, výroby i spotřeby. Kromě toho ukládá členským státům EU zvláštní povinnosti s cílem snížit množství potravinového odpadu a zavést monitorování programů předcházení vzniku odpadů.

Translated by cenia

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značky

Kategorie:
Kategorie: waste prevention
Akce dokumentů