další
předchozí
položky

Novinky

Pokles emisí skleníkových plynů v EU již přesáhl stanovený cíl k roku 2020

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 28.01.2016 Poslední změna 21.06.2016
Photo: © Andrzej Bochenski, ImaginAIR/EEA
Emise skleníkových plynů v EU poklesly mezi roky 1990 a 2014 o 23 %, cíl snížit emise o 20 % do roku 2020 tak byl již s předstihem splněn, uvádí právě vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

Na základě emisních projekcí, zpracovaných členskými zeměmi, EU směřuje k 24% emisní redukci do roku 2020 vůči roku 1990 při uplatnění stávajících opatření a 25% redukci s dodatečnými opatřeními, s jejichž zavedením již členské státy počítají. EU tak již nyní podnikla první kroky ke splnění cíle snížit emise o 40 % do roku 2030 vůči úrovni roku 1990, se kterým přichází na jednání o nové globální dohodě o ochraně klimatu, jejíž přijetí se předpokládá na jednání konference členských stran UNFCCC v Paříži v prosinci tohoto roku.

Zatímco emise skleníkových plynů v EU v období 1990–2014 poklesly, evropská ekonomika stoupla o 46 %. Tato skutečnost prokazuje, že ochrana klimatu a ekonomický růst jsou slučitelné a navzájem si neodporují. EU tak před konferencí v Paříži prokázala, že dokáže dostát svým závazkům v oblasti naplňování klimatických a energetických politik.

Zpráva EEA dále konstatuje, že dle zpracovaných projekcí má pokles emisí pokračovat i po roce 2020, ovšem nižším tempem. Stávající a plánovaná opatření umožní snížit emise
o 27–30 % do roku 2030 vůči úrovni roku 1990, k dosažení cíle 40% emisní redukce tak budou zapotřebí další opatření. Prvním legislativním krokem ke splnění nového redukčního cíle je návrh Evropské komise na revizi Evropského systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU-ETS).

Společnou tiskovou zprávu Evropské komise a Evropské agentury pro životní prostředí ke zprávě EEA „Trendy a prognózy emisí skleníkových plynů v Evropě za rok 2015“ je možné najít zde.

translated by Cenia

Permalinks

Geographic coverage