další
předchozí
položky

Novinky

Lučních motýlů ubývá

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.01.2014 Poslední změna 10.12.2019
Photo: © Dominik Hofer
Velikost populací lučních motýlů v evropských zemích se během uplynulých dvou dekád snížila téměř na polovinu, uvádí zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

Jedná se o alarmující zjištění, neboť motýli jsou považováni za reprezentativní indikátor trendů pozorovaných u ostatních suchozemských druhů hmyzu, které dohromady tvoří okolo dvou třetin všech živočišných druhů vyskytujících se na celém světě. Znamená to, že motýli jsou vhodným indikátorem vývoje biodiverzity a celkového zdraví ekosystémů.

Lučních motýlů ubývá, neboť se snižuje rozsah jejich původních lučních stanovišť. Tento nepříznivý trend má dvě hlavní příčiny. V oblastech vhodných k zemědělskému hospodaření jde o intenzifikaci zemědělství, jehož důsledkem jsou rozsáhlé uniformní bloky orné půdy a pastvin s minimální biodiverzitou, navíc motýli jsou citliví k pesticidům, které intenzivní zemědělství často používá. Druhým faktorem je naopak opouštění půdy a její ponechání ladem v regionech, kde se zemědělství kvůli přírodním podmínkám (hory, nevhodné klima) ekonomicky nevyplácí. Půda ponechaná ladem postupně zarůstá dřevinami a luční ekosystém tak zaniká.

Indikátor lučních druhů motýlů posuzuje vývoj populací celkem 17 druhů motýlů v letech 1990 až 2011. Indikátor využívá data národního monitoringu motýlů v 19 zemích napříč Evropou.

Plné znění zprávy EEA, která vyhodnocuje tento indikátor, je k dispozici zde.

Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů