další
předchozí
položky

Novinky

Jak pokračuje adaptace na změnu klimatu v EU?

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 28.01.2016 Poslední změna 08.05.2017
Photo: © Fatma Demir, Picture2050/EEA
Adaptace současným, a hlavně předpokládaným dopadům změny klimatu na evropském kontinentu vyžaduje přijetí řady politik a opatření na národní, regionální i lokální úrovni. Aby byl adaptační proces efektivní, je nutné pochopit, které kroky fungují, v jakém kontextu a proč a dobré zkušenosti mezi sebou navzájem sdílet. K tomu slouží systémy monitoringu, hodnocení a reportingu aktivit souvisejících s adaptacemi v jednotlivých členských zemích. Jejich přehled a závěry, které jejich hodnocení přináší, obsahuje právě vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

Změna klimatu se dotýká celé Evropy, její dopady se ovšem v jednotlivých regionech liší. Některé oblasti, zejména na jihu kontinentu, budou vystaveny stále většímu suchu a nedostatku vody, zatímco jinde se očekává zvýšený výskyt povodní. Proto i adaptační opatření musí být přizpůsobena konkrétní situaci a brát v úvahu i socioekonomické podmínky jednotlivých zemí.

Zpráva EEA doplňuje informace získané v rámci Evropské platformy pro adaptaci změně klimatu (ADAPT) a informačních zdrojů na úrovni členských zemí. Její závěry jsou prezentovány na 21. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN pro změnu klimatu (COP21) konané ve dnech 30. 11. – 11. 12. 2015 v Paříži. Na dlouho očekávané konferenci, které se má účastnit okolo 25 tisíc oficiálních delegátů a účast přislíbilo 138 nejvyšších politických představitelů z celého světa včetně prezidentů USA a Ruska, se očekává uzavření nové globální klimatické dohody, která by měla zakotvit závazky států po ukončení platnosti Kjótského protokolu v roce 2020.

Translated by cenia

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage