další
předchozí
položky

Novinky

Horké letní počasí přispělo ke znečištění přízemním ozonem

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.01.2014 Poslední změna 23.11.2020
Photo: © Orlando Sørensen
Troposférický ozon vzniká v ovzduší sekundárně, není emitován žádným zdrojem.

Vzhledem k nadprůměrně vysokým teplotám během letních měsíců roku 2013 byly po celé Evropě překročeny imisní limity pro troposférický ozon. Ačkoliv měsíce duben až červen vykázaly menší počet překročení imisních limitů v porovnání se shodným obdobím roku 2012, imisní limity pro troposférický ozon byly v červenci 2013, dle předběžných údajů Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), vlivem nadprůměrných teplot překročeny na zhruba jedné čtvrtině všech měřících stanic.

V první polovině července byly nejvyšší koncentrace troposférického ozonu naměřeny v severní Itálii, Španělsku a jižní Francii, v druhé polovině července byly vysoké koncentrace přízemního ozonu zjištěny také na některých místech severní Evropy. Naopak, letní znečištění přízemním ozonem bylo v roce 2012 nejnižší od roku 1997.

Vzniká chemickými reakcemi podmíněnými vysokými teplotami a intenzivním slunečním zářením z oxidů dusíku (NOx) a těkavých organických látek (VOC) vznikajících ze spalování fosilních paliv, silniční dopravy nebo např. z použití rozpouštědel. Nadprůměrné koncentrace přízemního ozonu mohou způsobovat dýchací potíže a plicní onemocnění, a rovněž mohou snižovat výnosy zemědělských plodin.

EEA poskytuje aktuální informace o koncentracích přízemního ozonu v celé Evropě, poskytuje rovněž aktuální souhrnné informace o překročení imisních limitů v jednotlivých členských státech. EEA také historická data archivuje v Airbase.

Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency

Permalinks

Geographic coverage