další
předchozí
položky

Novinky

Evropa méně škodí ozonové vrstvě Země

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 07.03.2013 Poslední změna 02.09.2016
Dle Zprávy 17/2012 Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) učinila Evropa významný pokrok při postupném vyřazování chemických látek ohrožujících ozonovou vrstvu Země. V 70. a 80. letech 20. století bylo zjištěno, že některé uměle vyráběné chemikálie poškozují ozon ve stratosféře. Toto zjištění bylo potvrzeno mimořádně nízkou koncentrací ozonu nad Antarktidou – tzv. ozonovou dírou.

K zajištění ochrany ozonové vrstvy byla přijata Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy (rok 1985) a její prováděcí Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (rok 1987). Montrealským protokolem je regulováno více než 200 chemických látek včetně halonů, hydrochlorfluoruhlovodíků (HCFC) a chlorofluorouhlovodíků (CFC). Tyto látky byly v minulosti používány jako náplně v chladicích zařízeních a v hasicích přístrojích, jako hnací plyny v aerosolových sprejích, nadouvadla při vyfukování pěnových hmot a jako rozpouštědla.

V rámci Evropské úmluvy jsou společnosti povinny ohlašovat použití látek poškozujících ozonovou vrstvu (tzv. ODS – ozon depleting substances), a to včetně jejich dovozu, vývozu, spotřeby a odstraňování. V roce 2011 oznámilo celkem 189 společností nakládání s těmito látkami.

Zpráva uvádí základní klíčová zjištění:

  • Spotřeba látek poškozujících ozonovou vrstvu je v současnosti v EU nízká. EU splnila mezinárodní cíle.
  • Výroba látek poškozujících ozonovou vrstvu v EU od roku 2006 trvale klesá.
  • Dovoz látek poškozujících ozonovou vrstvu od roku 2006 klesá. Téměř polovina importovaných látek pocházela z Číny, a více než jedna třetina z USA.
  • Vývoz látek poškozujících ozonovou vrstvu klesá od roku 2006 v každoročním průměru o 27 %.

Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency (http://www.cenia.cz)

Permalinks

Geographic coverage