další
předchozí
položky

Novinky

EEA vítá zákaz používání neonikotinoidových pesticidů

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.08.2013 Poslední změna 02.09.2016
Evropská komise se rozhodla zakázat 3 druhy neonikotinoidových pesticidů, a to na základě doložených vědeckých důkazů, které ukazují, že aplikace těchto pesticidů může poškozovat včelí společenstva. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) proto oceňuje předběžné opatření vedoucí k jejich zákazu.

Neonikotinoidové insekticidy mohou ovlivnit širokou škálu suchozemských a vodních organismů, včetně včel a dalšího hmyzu, nezbytných pro opylování rostlin a zemědělských plodin. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o dočasný zákaz, je třeba ho chápat jako výchozí bod k diskuzi nad využitím těchto látek. Zákaz se týká pouze 3 ze 7 neonikotinoidů a jejich aplikace na vybrané druhy plodin „atraktivních pro včelí společenstva“. Omezení nebere v úvahu účinek těchto látek na vodní bezobratlé druhy, ptáky a jiný hmyz, které jsou jejich použitím také ovlivněny.

Zpráva EEA uvádí, že zákaz použití těchto látek by neměl mít negativní dopad na produkci zemědělských plodin. Například ve Francii je použití těchto látek zakázáno pro ošetření slunečnice a kukuřice od roku 2004 bez výrazných změn ve výnosech.

Translated by CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Permalinks

Geographic coverage

Značky

Kategorie: pesticides, chemicals, bees
Akce dokumentů