další
předchozí
položky

Novinky

11 členských zemí EU překračuje emisní limity stanovené úmluvou CLRTAP

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 10.09.2012 Poslední změna 21.06.2016
Photo: © Erwyn van der Meer
I když emise většiny znečišťujících látek v Evropě během posledních dvou desetiletí výrazně poklesly, řada zemí nadále překračuje emisní stropy dojednané v rámci Göteborského protokolu, jenž je součástí Úmluvy OSN o přeshraničním znečišťování ovzduší (CLRTAP). Významnými zdroji znečišťování ovzduší zůstávají silniční doprava, domácnosti, elektrárny, určitá průmyslová odvětví a zemědělství, upozorňuje nově vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

„Skutečnost, že jsou nadále překračovány emisní limity, ukazuje, že musíme pokračovat v úsilí k zajištění ochrany lidského zdraví evropských občanů“, uvádí Jacqueline McGlade, výkonná ředitelka EEA.

Emisní stropy jsou stanoveny pro čtyři znečišťující látky (NOx, SOx, NMVOC a NH3) a měly být splněny do roku 2010. Z 11 zemí, které emisní stropy překročily, měly Dánsko a Španělsko vyšší emise tří sledovaných látek, Německo dvou látek (NMVOC a NOx), Rakousko, Francie, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko a Švédsko překročilo emisní strop pro NOx a Finsko pro NH3.

Emisní data je možné prohlížet a zobrazovat prostřednictvím aplikace Data Viewer dostupné na stránkách EEA. Plné znění Zprávy o inventarizaci emisí v EU letech 1990-2010 dle CLRTAP  je k dispozici ke stažení v anglickém jazyce zde.

Translation kindly provided by  CENIA, Czech Environmental Information Agency.

Permalinks

Geographic coverage