Držte svého psa na vodítku, je-li pravděpodobné, že bude odbíhat a rušit volně žijící druhy zvířat.

Změnit jazyk
Eco-Tip platnost vypršela
This page was archived on 21.04.2015 with reason: Content not regularly updated
Dbejte zejména na to, abyste nerušili hnízdící ptactvo brzy na jaře a v létě a ptactvo hledající útočiště a potravu v zimě. Máte-li psa, mějte toto pravidlo na paměti vždy, když ho venčíte!
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100