Дръжте кучето си на каишка, ако има вероятност да избяга и обезпокои дивите животни.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Пазете птиците, които гнездят през ранната пролет и лято, а през зимата тези, които спят и се хранят. Имайте го предвид, когато разхождате кучето си!
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100