следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Мога ли да използвам съдържание на ЕАОС в моята работа или в продуктите на моята организация?

HelpCenter FAQ

Докладите, графиките и данните на ЕАОС могат да се използват и възпроизвеждат както за нетърговски, така и за търговски цели, при спазване на следното условие: 

Източникът (ЕАОС) следва да е ясно посочен. Не се допуска изменяне на използваното съдържание без изричното разрешение на ЕАОС. Същевременно използването на цитати от доклади е допустимо, при условие, че е ясно посочено кои елементи от текста са материал на ЕАОС. 

Запознайте се внимателно със страницата с правна информация на нашия уебсайт и отделете внимание на информацията относно авторското право, свързана със съдържанието, което желаете да използвате или възпроизведете. За повече информация, моля, свържете се с нас чрез нашата служба за запитвания.

Permalinks

Действия към документ