При възможност, избирайте произведена по биологичен начин риба като морски костур, сьомга и пъстърва.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Рибата, която не е биологично отгледана, приема големи количества химикали и антибиотици, които могат да се отразят на другите животни от хранителната верига. Струва си да научите и че за отглеждането на 3 кг. питомна сьомга във водно стопанство са необходими 15 кг. дива риба, които й служат за храна и мазнина.
Действия към документ