Välj ekologiskt odlad fisk som havsabborre, lax och laxöring om du kan.

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
För icke-ekologisk fisk används stora mängder kemikalier och antibiotika som kan påverka andra djur i näringskedjan. Man ska också komma ihåg att för att producera en odlad lax på 3 kilo behövs 15 kilo vild fisk som används som foder och olja för den odlade laxen.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100