Съхранявайте водата като оставите моравата да порасне.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Оставете тревата да расте по-висока и ще подпомогнете растежа на корените й. Така ще й дадете възможност да се саморазсажда. Ако окосите пътека в средата на моравата, ще стане ясно, че не сте я занемарили, а искате да изглежда така.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100