Εξοικονομήστε νερό αφήνοντας το γρασίδι να μεγαλώσει.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Εάν αφήσετε το γρασίδι να μεγαλώσει θα αποκτήσει βαθύτερες ρίζες και θα ευνοήσει την ανάπτυξη αυτοφυούς γρασιδιού. Κουρέψετε μια λωρίδα γρασιδιού και θα διαπιστώσετε ότι το να το αφήσετε να μεγαλώσει είναι η καλύτερη λύση, χωρίς να σημαίνει ότι το παραμελείτε.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100