следващ
предишен
елементи

Ефективно използване на ресурсите и отпадъците

Тази година каним запалени фотографи от цяла Европа да заснемат както добрите (устойчиви), така и не толкова добрите (неустойчиви) модели на производство и потребление, навици и поведение в ежедневието ни. Тазгодишният фотоконкурс на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) „ZeroWaste PIX“, който стартира днес, призовава всички нас да се замислим за състоянието на съвременния начин на живот.

Преглед на каталог