Osobné nástroje

Oznámenia
Zaslať notifikáciu o nových správach a produktov. Frekvencia: 3 – 4 e-maily/mesiac
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
Ikona Twitter-u Twitter
Facebook ikona Facebook
YouTube ikona Kanál YouTube
RSS logo RSS
Viac

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


ďalej
späť
body

Prejsť na obsah | Prejsť na navigáciu

Sound and independent information
on the environment

cesta: Titulná stránka / Informácie o agentúre EEA / Krajiny a sieť Eionet

Krajiny a sieť Eionet

Zmeniť jazyk
Agentúra EEA má v súčasnosti 33 členských krajín a ďalších šesť krajín s ňou spolupracuje. Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet) je partnerskou sieťou agentúry EEA a jednotlivých krajín. Agentúra EEA je zodpovedná za vývoj siete a koordináciu jej činností. Agentúra EEA preto úzko spolupracuje s vnútroštátnymi ohniskovými bodmi, najmä s národnými environmentálnymi agentúrami alebo ministerstvami životného prostredia. Tie sú zodpovedné za koordináciu vnútroštátnych sietí s mnohými inštitúciami (celkovo približne 300).

Členské a spolupracujúce krajiny

33 členských krajín s 28 členskými štátmi Európskej únie a Islandom, Lichtenštajnskom, Nórskom, Švajčiarskom a Tureckom.

Spolupracujúcimi krajinami je týchto  šesť krajín západného Balkánu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, a Srbsko, ako aj Kosovo podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1244/99. Tieto aktivity spolupráce sú začlenené do siete Eionet a Európska únia ich podporuje v rámci nástroja predvstupovej pomoci.

Agentúra EEA sa zapája aj do rozsiahlej medzinárodnej spolupráce, ktorá siaha za hranice jej členských štátov.

EEA member countries
Kliknutím na mapu zväčšíte zobrazenie


Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet)

Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet) je partnerskou sieťou agentúry EEA a jej členských a spolupracujúcich krajín. Agentúra EEA je zodpovedná za vývoj siete a koordináciu jej činností. Agentúra EEA preto úzko spolupracuje s vnútroštátnymi ohniskovými bodmi, najmä s národnými environmentálnymi agentúrami alebo ministerstvami životného prostredia v členských krajinách.

Národné ohniská sú zodpovedné za koordináciu sietí národných informačných centier, ktoré spájajú dovedna približne 1000 odborníkov z viac než 350 národných inštitúcií a iných orgánov zaoberajúcich sa environmentálnymi informáciami.

Okrem národných ohnísk a národných informačných centier sieť Eionet v súčasnosti pokrýva šesť európskych tematických centier v takých oblastiach ako ovzdušie a zmena klímy, biodiverzita, vplyvy zmeny klímy, zraniteľnosť a adaptácia, voda, využitie pôdy a územné informácie a analýzy a udržateľná spotreba a výroba.

Ďalšie informácie:

Ďalšie siete

Agentúra EEA sa zúčastňuje aj na práci ďalších sietí v oblasti životného prostredia, napríklad

Komentáre

Zaregistrujte sa teraz!
Zaslať notifikáciu o nových správach a produktov. Aktuálny počet odberateľov 33091. Frekvencia: 3 až 4 e-maily mesačne.
Archív notifikácií
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100