sonraki
önceki
öğeler

HelpCenter FAQ

Yıllık olarak yayımlanan Eğilimler ve öngörüler başlıklı raporlar bize ne anlatıyor?

HelpCenter FAQ

AÇA'nın Avrupa'daki Eğilimler ve Öngörüler hakkındaki yıllık raporu AB ve Avrupa ülkelerinin iklim değişikliğini azaltma, yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliği alanlarında kaydettiği ilerlemelere dair güncel bilgiler sunmaktadır. Raporda en son yılda kaydedilen ilerlemeler için en güncel yaklaşık tahminler dâhil olmak üzere sürekli olarak güncellenen çeşitli veri kaynakları birleştirilip analiz edilmektedir. AB'nin 2030 hedefleri ve 2050 iklim nötrlülüğüne yönelik vizyonuna da odaklanmaktadır. Rapor interaktif iklim ve enerji ülke profilleri ile tamamlanmaktadır.

Permalinks

Etiketler

kategorileri:
kategorileri: Enerji
Belge İşlemleri