sonraki
önceki
öğeler

HelpCenter FAQ

Toprak sızdırmazlığı nedir ve izlenmesi neden önemlidir?

HelpCenter FAQ

Toprak sızdırmazlığı, zeminin çeşitli insan müdahaleleriyle geçirimsiz hale gelmesi [kompaklaşması] veya su geçirmez malzemelerle  kaplanması olarak tanımlanabilir. AB'deki toprak bozulmasının ana nedenlerinden biridir. Toprak sızdırmazlığı genellikle verimli tarım arazilerini etkiler, biyolojik çeşitliliği riske atar, sel ve su kıtlığı riskini artırır ve küresel ısınmaya sebep olur. 1950'lerin ortalarından bu yana AB'deki şehirlerin toplam yüzey alanı %78 oranında genişlemiş ve böylece toprak sızdırmazlığı ve bunun olumsuz etkileri de oldukça artmıştır. 

AÇA, 2006-2015 yılları arasında her üç yıllık dönem için Avrupa'da arazi yüzey sızdırmazlığının durumunu ve değişimini (geçirimsizlik olarak ölçülür) gösteren interaktif bir veri görüntüleyici geliştirmiştir. Bu görüntüleyici belirli bir dönem boyunca idari bölgeler, biyocoğrafik bölgeler veya arazi örtüsü sınıfları gibi kullanıcı tanımlı mekânsal birimler kapsamında analiz edilebilen toprak sızdırmazlığının değerlendirilmesini kolaylaştırmaktadır.

Permalinks

Etiketler

kategorileri:
kategorileri: Arazi kullanımı
Belge İşlemleri