sonraki
önceki
öğeler

HelpCenter FAQ

Sıcaklığın sağlık üzerindeki etkileri nasıl azaltılır?

HelpCenter FAQ
Avrupa bağlamında, yüksek sıcaklıklara bağlı ölümlerin neredeyse tamamı önlenebilir. İklimle ilgili tehditlerin izlenmesi ve gözetimi, sıcaklıkla bağlantılı sağlık eylem planları ve diğer yerel önlemlerle birleştiğinde sıcaklığın sağlık üzerindeki etkilerini azaltmada etkili olacaktır.

Avrupa'da sağlık ve refah için bir tehdit olarak iklim değişikliği: sıcaklık ve bulaşıcı hastalıklara odaklanma konulu AÇA raporunda, Avrupa'da sıcaklık ve bulaşıcı hastalıkların sağlık üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik önlemler inceleniyor. Sıcaklığın sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak, erken uyarı sistemleri, etkili sağlık eylem planları, şehirlerde daha yeşil ve gölgeli alanlar oluşturma, uygun bina tasarımı ve inşaatı ile çalışma süresi ve koşullarının insanlar daha az maruz kalacak şekilde ayarlanması gibi çeşitli çözümlerin uygulanmasını gerektiriyor. Sağlık hizmetleri sektörünün daha iyi hazırlanması ve sağlık tesislerinin iklimle ilgili tehlikelere karşı dayanıklılığı, sağlık sistemlerinin daha fazla hasta bakım veya teşhis taleplerine verimli bir şekilde yanıt verme kapasitesine ve bilgisine sahip olmasını sağlayacaktır.

AB, sağlık alanında sınırlı yetkilere sahip olmakla birlikte, araştırma programları ve Avrupa İklim ve Sağlık Gözlemevi veya Avrupa Sağlık Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale Otoritesi gibi özel girişimler yoluyla bilgi geliştirme ve paylaşımını kolaylaştırarak Üye Ülkeleri destekleyebilir. Ayrıca, sağlığa yönelik ciddi sınır ötesi tehditlere ilişkin düzenleyici tekliflere benzer öneriler de erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesinde ve iklim değişikliğiyle ilişkili tehditlerin ele alınmasında AB'nin rolünü güçlendirebilir. 

Permalinks

Etiketler

kategorileri:
kategorileri: Çevre ve sağlık
Belge İşlemleri