sonraki
önceki
öğeler

HelpCenter FAQ

Sera gazı emisyonlarının ulaşım yöntemlerine göre dağılımı ne şekildedir?

HelpCenter FAQ

Sera gazı emisyonlarının ulaşım yöntemlerine göre dağılımı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (BMİDÇS) ve AB Sera Gazı İzleme Mekanizması’na bildirilen ulusal emisyonlar kullanılarak derlenmekte olup AÇA web sitesinde mevcuttur.

Permalinks

Etiketler

kategorileri:
kategorileri: Ulaşım
Belge İşlemleri