sonraki
önceki
öğeler

HelpCenter FAQ

Neden sürdürülebilir bir ulaşım sistemine ihtiyacımız var?

HelpCenter FAQ

Ulaşım şu anda AB'nin sera gazı emisyonlarının dörtte birinden fazlasını oluşturmaktadır ve talep arttıkça ve diğer sektörler emisyonlarını düşürdükçe bu rakam artmaya devam etmektedir. Bu nedenle daha fazla sürdürülebilir bir ulaşıma doğru ilerlemek çok önemlidir ve kullanıcıları ön plana alarak onlara daha uygun fiyatlı, erişilebilir, sağlıklı ve temiz alternatifler sunmak anlamına gelmektedir. 

Temiz araçlara ve alternatif yakıtlara yönelimi artırmak, demir yolu ve iç sular gibi daha sürdürülebilir ulaşım yöntemlerine geçişi kolaylaştırmak, birden fazla ulaşım aracı kullanımını (bir yolculuk boyunca çeşitli ulaşım yöntemlerinin birlikte kullanılması) ve kentsel alanlarda bisiklet, yürüyüş ve toplu taşımayı teşvik etmek için AB düzeyinde önemli çeşitli eylemler hayata geçirilmektedir. Daha fazla bilgi için Avrupa’da Çevre - Durum ve Genel Görünüm 2020 raporunun ulaşım sistemi hakkındaki 16.4 sayılı bölümünü inceleyebilirsiniz.

Permalinks

Etiketler

kategorileri:
kategorileri: Ulaşım
Belge İşlemleri