sonraki
önceki
öğeler

HelpCenter FAQ

Kaynak ve ülke bazında sera gazı verilerine nereden erişebilirim?

HelpCenter FAQ

AÇA üye ülkeleri tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (BMİDÇS) ve AB Sera Gazı İzleme Mekanizması (AB Üye Devletleri) kapsamında AB’ye/AÇA'ya bildirilen sera gazı emisyonlarına ve bunları azaltmaya ilişkin verilere AÇA sera gazı veri görüntüleyicisi vasıtasıyla erişilebilir. Bu görüntüleyici, yıllık sera gazı envanterlerinde bildirilen en güncel emisyonları göstermekte ve kullanıcıların verileri ülkeye, sektöre, yıla ve sera gazına göre filtrelemesini sağlamaktadır. Avrupa Birliği'nin BMİDÇS kapsamında sunduğu sera gazı envanterinin (söz konusu görüntüleyicide gösterilen emisyonların temelini oluşturur) tamamına AÇA’nın Sera gazı envanteri sayfasından erişilebilir.

Permalinks

Etiketler

Belge İşlemleri