sonraki
önceki
öğeler

HelpCenter FAQ

İnsanlar ve şehirler iklim değişikliğine nasıl uyum sağlar?

HelpCenter FAQ

İklim değişikliği şu anda gerçekleşiyor ve emisyonları azaltmaya yönelik küresel çabalar etkili olsa bile durum gelecekte daha da kötüleşecek. Taşkın ve kuraklık gibi afetlere  neden olan olağanüstü hava ve iklim olayları pek çok bölgede daha sık ve yoğun biçimde yaşanmaya başlayacak. Bu durum ekosistemler, ekonomik sektörler ve insan sağlığı ve refahı üzerinde pek çok olumsuz etkiye yol açacaktır. . Bu nedenle iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamaya yönelik eylemler fevkalade önemlidir ve Avrupa'nın farklı bölgelerindeki özel koşullara göre uyarlanmalıdır. Uyum önlemlerine verilebilecek örnekler şunlardır: 

Bireyler ve haneler için:

  • İçme suyundan tasarruf etmek ve yoğun yağışlar sırasında kanalizasyon sistemleri üzerindeki baskıyı azaltmak için yağmur suyunu depolanmak (ör. bahçe sulamak veya araba yıkamak için);
  • Sıcak hava dalgaları sırasında gölge sağlaması için ağaç dikmek;
  • Yazın soğutma (ve kışın ısıtma) ihtiyacını azaltmak için evlere yalıtım uygulamak. 

Şehirler ve yerel yönetimler için:

  • Yeşil alanları artırmak (ör. kentsel ısı adası etkisini sınırlamak veya yoğun yağış sırasında yağmur bahçeleri olarak kullanmak);
  • İnşaat yönetmeliklerini gelecekteki iklim koşullarına ve olağanüstü hava olaylarına göre uyarlamak;
  • Mümkün olan yerlerde doğa temelli çözümler ve ekosistem temelli yaklaşımlar dâhil olmak üzere taşkın önleme yapıları oluşturmak ve taşkın koruma seviyelerini yükseltmek. 

Sektörel paydaşlar için:

  • Örneğin arıtılmış atık suyun yeniden kullanılması yoluyla sınırlı su kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılmasını teşvik etmek;
  • Kuraklığa dayanıklı mahsuller geliştirmek;
  • Fırtınalara ve yangınlara karşı daha az hassas olan ağaç türlerini ve ormancılık uygulamalarını seçmek;
  • Türlerin göç etmesine yardımcı olmak için kara koridorları oluşturmak. 

Daha fazla bilgi için lütfen Climate-ADAPT portalını inceleyiniz.

Permalinks

Etiketler

Belge İşlemleri