sonraki
önceki
öğeler

HelpCenter FAQ

Hava kirliliğine neden olan temel kirleticiler nelerdir?

HelpCenter FAQ

Avrupa Birliği'nin Dış Ortam Hava Kalitesi Yönetmeliği (Direktifi) ve  Çevr Hava Kalitesi Direktifleri,Yönetmeliği  inan sağlığı ve çevre üzerinde önemli bir etkisi olduğu düşünülen belirli sayıda kirleticilerin havadaki yoğunluğu için ölçüm yapılmasını gerekli kılmaktadır. Yasal standartları (aşılmaması gereken maksimum seviyeler) gerektiren kirleticiler şunlardır: kükürt dioksit, azot oksitler ve azot dioksit, partikül madde (PM10 ve PM2.5), kurşun, benzen, karbon monoksit, ozon, arsenik, kadmiyum, nikel ve benzo(a)piren.

Permalinks

Etiketler

kategorileri:
kategorileri: Hava kirliliği
Belge İşlemleri