sonraki
önceki
öğeler

HelpCenter FAQ

Çevre mevzuatı AÇA'nın kapsamına giriyor mu?

HelpCenter FAQ

AÇA, Avrupa'da çevreyle ilgili konular ve eğilimler hakkında bilgi vermektedir. Böylece çevrenin iyileştirilmesine ve Avrupa'da sürdürülebilirliğe doğru ilerlemeye katkıda bulunulmaktadır. Bununla birlikte, Avrupa çevre mevzuatı AÇA'nın çalışma kapsamı dışındadır. AÇA, çevre politikaları belirlemez, uygulamaz ve çevre mevzuatı ile ilgili şikâyetler konusunda yasal veya teknik yardım sağlama yetkisine sahip değildir.  AÇA'nın soruşturma yetkisi de yoktur.

Permalinks

Etiketler

Belge İşlemleri