sonraki
önceki
öğeler

HelpCenter FAQ

Bölgemdeki su kalitesi nasıl?

HelpCenter FAQ

AB Yüzme Suyu Direktifi, Üye Devletlerin tatlı su ve kıyı sularındaki popüler yüzme alanlarını belirlemesini ve bunları mayıs ayından eylül ayına kadar olan yüzme sezonu boyunca mikrobiyolojik kirlilik (ve diğer maddeler) göstergeleri kapsamında izlemesini gerektirmektedir. AÇA, bu bilgileri yüzme suyu durum görüntüleyicisinde yayımlamaktadır.

Permalinks

Etiketler

kategorileri:
kategorileri: Su ve deniz ortamı
Belge İşlemleri