sonraki
önceki
öğeler

HelpCenter FAQ

Avrupa'nın “Tarladan Sofraya” stratejisi, çevre dostu bir gıda sistemine erişilmesini nasıl sağlayabilir?

HelpCenter FAQ

Avrupa Yeşil Anlaşması'nın bir parçası olan Tarladan Sofraya” stratejisi, bugün büyük miktarda küresel sera gazı emisyonlarına neden olan, birçok doğal kaynağı tüketen ve genellikle biyolojik çeşitlilik kaybına ve sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olan gıda sistemlerimizi yeniden tasarlamaya yardımcı olacaktır. Bu strateji; tarım ilacı ve aşırı gübre kullanımını azaltmayı,  ve antimikrobiyal direnç ile mücadele etmeyi ve AB'de organik tarımı artırmayı hedeflemektir. Sağlıklı bir gıda sistemi oluşturmayı, tarımın iklim değişikliği üzerindeki etkilerini azaltmayı, biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmayı  ve sektörde çalışanlar için daha adil ekonomik gelir yaratmayı amaçlamaktadır. Finansal araçlar, araştırma ve yeniliklerin yanı sıra çeşitli danışmanlık hizmetleri de bu geçişin yapılmasına yardımcı olacaktır. 

Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için Değişen menüler, değişen dünya yüzeyi – Avrupa’da tarım ve gıda başlıklı AÇA makalesine erişebilirsiniz.

Permalinks

Etiketler

kategorileri:
kategorileri: Tarım
Belge İşlemleri