sonraki
önceki
öğeler

HelpCenter FAQ

Avrupa'da iklim değişikliğinin etkileri nelerdir?

HelpCenter FAQ

Avrupa küresel ortalamadan daha hızlı ısınıyor. İklim değişikliği şu anda gerçekleşiyor ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik küresel çabalar etkili olsa bile durum gelecekte daha da ciddileşecek. Ancak, emisyonları azaltma çabaları küresel sıcaklık artışını 2°C'nin oldukça altında tutmada başarılı olursa (Paris Anlaşması'nın gerektirdiği şekilde),  söz konusu etkiler çok daha az olacak. Bu sınırı aşan herhangi bir emisyon senaryosu, daha ciddi   iklim değişikliğine ve bununla ilişkili etkilere yol açacaktır. 

Sıcak hava dalgası, sel ve kuraklık gibi tehlikelerle ilişkili olağanüstü hava ve iklim olayları pek çok bölgede daha sık ve yoğun biçimde yaşanmaya başlayacaktır. Bu durum ekosistemler, ekonomik sektörler ve insan sağlığı ve refahı üzerinde olumsuz etkilere yol açacaktır. Bu nedenle, küresel iklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri en aza indirmek için sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik eylemlere ek olarak iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak için de planlı şekilde harekete geçilmesi gerekmektedir. Uyum süreci, Avrupa'nın farklı bölgelerindeki ve şehirlerindeki özel koşullara göre uyarlanmalıdır. 

Lütfen Avrupa’da iklim değişikliği, etkileri ve hassasiyet 2016 raporumuzu, iklim değişikliği etkileri göstergelerimizi ve iklim değişikliği haritalarını inceleyin.

Permalinks

Etiketler

Belge İşlemleri